Belysningsfotogen

  • Sale
  • Regular price 125 kr
Kontakta oss för reservation och frakt samt tillgänglighet


Karlskrona Lampfabrik

1 liter ren paraffinolja EEW (Extra Extra White) utan förorenande tillsatser för en optimal förbränning med klar och doftfri låga. 
Extra lämplig för astmatiker och i dåligt ventilerade lokaler.