Om oss


Hus till Hus

Vi omhändertar och säljer byggnadsvårdsprodukter och återvunnet byggmaterial för att vårda och renovera ditt hus. 

 

 

Flygfoto över Nolbygård från första hälften av 1900 talet, där idag bl.a inryms Hus till Hus. 

 

Förr slängde man inte sådant som gick att använda, därför har dörrar, fönster mm alltid vandrat från hus till hus. Återvinning och återanvändning av byggnadsdetaljer är för oss en självklarhet som gått i arv i fyra generationer. Vi har ett stort lager med återanvändbara byggnadsdetaljer i varierande ålder och skick. Vi har även ett växande utbud nya byggnadsvårdsprodukter för gamla hus. Vår ambition är att hjälpa dig att hitta rätt material till ditt gamla hus oavsett om det är från 1700- eller 1950-talet.

 

Hus till hus är ett företag som säljer varor och till viss del tjänster. Varorna är företrädesvis återanvända “husdelar” så som byggnadsvaror, kaminer och även interiör mm. Att sälja vidare begagnade och förädlade produkter ser vi som ett framtidshandlande då vi verkar för att ställa om från “köp och släng” till ett mer resurshushållande leverne. Vi renoverar också flera produkter varsamt innan försäljning om det skulle behövas. Många gamla varor håller gedigen kvalité och är så kraftigt byggda att de tål en renovering och på det viset får nytt liv. De nytillverkade produkter vi saluför är gjorda med omsorg och är ofta en replika från förr och i största möjliga mån tillverkad nära eller ekologiskt.

Vi vill vara med och påverka, skapa opinion och verka för ett mer ekologiskt samhälle, där omställning och hållbar utveckling står i fokus.

 

 

Nolbygård är gårdens namn som bland andra verksamheter inrymmer Hus till Hus. Denna gård med gamla anor ligger ett stenkast från centrala Alingsås. (Se kontakt för att hitta hit)

Här inryms en rad olika verksamheter som i stort strävar åt samma håll. Nolbygård är en plats som verkar för en hållbar utveckling med ekologi och resurshushållning som ledstjärnor. Detta ska också vara en plats där människor får utvecklas och få en plattform för att ta sig vidare i livet.

 

I dag bedrivs även följande verksamheter på Nolbygård: 

Nolbygårds Ekobageri och kafé: Kafé och bageri i en fantastisk sekelskiftesmiljö med trädgårdsservering.

Petras redovisning: Här får man experthjälp med redovisning för det lilla/mellanstora företaget.

Trädgården: Trädgården är den sammanfogande länken mellan de olika rörelserna på Nolbygård. Här finner man en rälsbuss som inrymmer servering, en rabatt som innehåller en tidstypisk flora från sekelskiftet, en köksträdgård som används bl.a. av kaféet, en rutschkana och stora ytor att leka på. 

Nolbygårds intresseförening: Intresseföreningen är en förening som är sammansatt av en grupp människor som på olika sätt har ett intresse av Nolbygård. Föreningen bevakar att Nolbygård drivs enligt vissa principer.

 
Händelser 2023 Nolbygård 

Vår-loppis 29 April och 27 Maj 

Nolbygårdsfestivalen 19 Augusti 

Höst-loppis 30 September och 28 Oktober 

Julmarknad 25 November