Valter bloggar i AT Söndagen 17 Mars

Söndag 17 mars
Att jobba med återbruk är ett tungt, omväxlande, kunskapskrävande och spännande arbete.
Ingen dag är den andra lik, varje dag nya överraskningar och utmaningar som kräver stor flexibilitet och snabba beslut.
Det är mer regel än undantag att vi får erbjudande att ta hand om, tex. taktegel, där hantverkarna som ska lägga om taket, ringer och frågar om vi vill ha det gamla, samma dag som det måste ner.

Det är en tillfredsställelse att rädda vackra och sunda material undan förstörelse och sedan förmedla det vidare till spännande projekt, som när vi tog hand om mer än 20 000 enkupiga takpannor från fem hyreshus på Stockslycke, tillverkat på Tenggrenstorps tegelbruk utanför Vänersborg på 1950-talet.
Efter att ha sorterade bort kanske 5 % blev en del av partiet nytt tak på Gunnebo slotts nybyggda flyglar, ett annat parti blev nytt tak på ett 1700-talshus söder om Borås.

Genom kontakter med Film i Väst, har vi genom åren varit inblandade i otaliga filmproduktioner, där vi lånat ut fönster, dörrar, köks och badrumsdetaljer mm. Flera gånger i veckan kommer filmfolk med ofta långa önskelistor på rekvisita. senast var vi med och byggde upp Monica Zetterlunds villa.

När jag ser tillbaka på de visioner och den målsättning vi hade med Hus till Hus vid starten 1999,  kan man tycka att vi siktade på månen och nådde trädtopparna!
Hade vi fått låna den där miljonen som vi behövde i starten och/eller fått lite mer kommunal stöttning hade vi säkert nått mycket närmare målet.

Men om vi jämför oss med andra kollegor i landet (bortsett från de få, där stora kommunala satsningar har gjorts) så är jag ändå inte helt uppgiven.
Av våra kunder får vi ofta höra att vi har det bästa begagnatlagret i landet, viket vi också fått höra av en EU- utredning, som ser oss som ett föredöme för Europa!

Sedan 2001 har mer än 120 långtidsarbetslösa, eller tidigare långtidssjukskrivna, haft en praktik eller arbetsträningsplats på Nolby gård.
Det har varit ett stort ansvar men också en värdefull tillgång i upprustning av byggnader, anläggande och skötsel av trädgård, arrangemang av marknader m.m.
Förhoppningsvis har det varit en meningsfull sysselsättning också.

 

valter11.jpg

Eldsjälar, anställda och engagerade praktikanter som alla medverkat i upprustningen av den vackra mangårdsbyggnaden.

Med facit i hand, efter 13 års verksamhet på Nolby gård kan jag bara konstatera att det är slitsamt att vara pionjär, men uthållighet kanske lönar sig och det är nästan så jag tror att det småländska arvet, att ta tillvara, kan bli en tillgång i vår tid!