Valter bloggar i AT Onsdagen den 13 Mars

Onsdag 13 mars
Med kommunens bevarandeplan från 1979 pekades ett antal skyddsvärda miljöer ut och en omfattande upprustning av innerstan inleddes men också en rivningsvåg som inte tidigare skådats i Alingsås, där många byggnader som fått förfalla, revs och ersattes med nya.

För mig var det tillfälle att vid rivningar rädda värdefullt material som jag kunde använda till upprustning av huvudbyggnaden på Garvaregården. Takteglet kom från kvarteret Månen, snickerier och kakelugn från kvarteret  Friden, golvträ från Kristineholms herrgård etc etc  

Då butikslokalen i bottenvåningen på huvudbyggnaden hade många, men små rum och endast en takhöjd på 190 till 210 cm behövdes kompletterande lokaler till alla stora antika möbler.
1981 söktes bygglov för att uppföra två nya gårdshus för detta behov och samtidigt komplettera gårdsmiljön.

För mig var det självklart att dessa skulle byggas av återbruksmaterial, i första hand för att jag ville att de nya gårdshusen skulle smälta in i miljön, men också av ekonomiska skäl, materialet var ju i princip gratis, bara att hämta något kvarter bort. I museikretsar var inställningen att det måste synas att det var nybyggt så det blev diskussioner för och emot innan länsantikvarien fick sista ordet och sa ja till byggande med gammalt material.

Då garveriverksamheten upphörde i början av 1900-talet, revs ett större gårdshus, varför gården kändes stympad.
Med hjälp av foton från museet fick det rivna stå modell för nybygget, som blev ett pussel med material och detaljer från rivningar runt om i stadskärnan, undantaget entrédörrarna som kom från en lanthandel i Ornunga.

 

valter4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullerstensgården friläggs efter många år under asfalt.

Samtidigt som husen var klara 1983, blev Brunos garvaregård byggnadsminnesförklarad och året efter belönad med Europa Nostramedalj för god upprustning och byggnadsvård.
All uppmärksamhet som följde, med studiebesök från när och fjärran, var väldigt roligt och kanske ett kvitto på att det går att göra bra upprustning med liten ekonomi. Det blev många uppskattande kommentarer för frigående hönsen vi hade på gården hela 80-talet.

valter5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Gamla vackra kaminer på väg in för renovering och ett nytt liv.