Valter bloggar i AT Lördag 16 Mars

Lördag 16 mars
Det var naturligtvis en stor besvikelse, när politikerna beslutade att det inte var en kommunal angeläget att få igång återanvändningen av byggnadsmaterial i Alingsås.
Verksamheten skulle öppnat några månader senare (sommaren 1998), i samverkan med nybildade föreningen Hus till Hus i Väst, som trodde på en omställning i byggsektorn.

Föreningen som var ansluten till det rikstäckande nätverket Byggigen, beslutade då att på egen hand starta upp en återbruksdepå utan kommunalt stöd, viket var det vanliga ute i landet.

Efter nästan ett års lokalletande fick föreningen erbjudande att hyra den gamla ladan på Nolby gård av fastighetskontoret i mars 1999.

Vi var sex idealister som tillsammans med några aluarbetare under drygt ett år och ungefär
10 000 ideella arbetstimmar, förvandlade den nedgångna ladan till en arbetsplats och återbruksanläggning. Två år försenad kunde verksamheten starta, sommaren 2000.

Visionen var att Nolby gård skulle bli ett regionalt resurscentrum för byggnadsvård och återbruk, med många verkstäder för rekonditionering och reparation av återvunnet material, samt kompletterande verksamheter runt själva återbruket.

Föreningens affärsidé var att i samverkan med kommuner i närområdet, omhänderta återanvändbart byggmaterial, allt från antikvariskt till nytt, vid rivningar, reparationer, ombyggnader etc., upparbeta det och förmedla det vidare till nya användare.

Att bygga upp en verksamhet i en helt ny och personalkrävande bransch, med okända ekonomiska förutsättningar, var en utmaning, svårare än vi hade räknat med.
Efter ett år var det bara en envis smålänning och hans son kvar av de sex optimisterna.

I efterhand förstod vi också varför bankerna skrattade åt oss då vi ville låna en miljon för att starta upp verksamheten!

2001 bildades Nolby gårds intresseförening med syfte att utveckla verksamheten och skapa praktikplatser för långtidsarbetslösa på gården, i samverkansavtal med arbetsförmedlingen.
Via praktikplatser har nya medarbetare hittats och kunnat anställas efterhand som ekonomin tillåtit. Ett slitsamt sätt att bygga företag på, men också mycket givande.

Sedan 2002 drivs verksamheten i AB-form med i genomsnitt 5 heltidsanställda.

Utan samverkan med arbetsförmedlingen hade Nolby gård sannolikt inte funnits.
I dag finns här fem företag med sammanlagt 12 anställda

Vi har sedan starten 2000 årligen räddat 100-150 ton återanvändbart och mestadels äldre byggmaterial, till en oftast mycket tacksam kundkrets som letar efter reservdelar till sina gamla hus.

Av ekonomiska skäl har vi tyvärr mer och mer inriktat oss på äldre material, då marknaden har förändrats, med minskat intresse för nyare material, pga. alla lågprisvaruhus där man kan köpa en ny dörr för samma pris, (visserligen av sämre kvalitet) som vi behöver ta för en begagnad, för att överleva.

Tyvärr har utvecklingen inte gått vår väg! Materialåtervinningen har ökat men återbruket har stagnerat eller gått tillbaka! Det vill säga ett fönster blir träflis och glasråvara istället för att återanvändas som fönster.
Av de 16 aktörerna i det Nationella nätverket från 90-talet, är det bara vi och två kommunala kvar

bryggeriet1980.jpg