Valter bloggar i AT Torsdagen den 14 Mars

Torsdag 14 mars
På grannfastigheten i Kvarteret Korpen 4 som ägdes av kommunen fanns planer i mitten av 80-talet på rivning av äldre gårdshuslängor och nybyggnation av bostäder. I mitt tycke skulle detta förstöra helhetsintrycket av Kv Korpen som upplevdes genuint och inte hade förändrats sedan början av 1900-talet.

Samtidigt fick jag veta att  Byggfast var på gång att riva två välbevarade timmerhus från slutet av 1800-talet i kv Björnen på norra delen av Kungsgatan.
Jag kontaktade dåvarande stadsarkitekten Måns Hagberg och föreslog att kommunen skulle rusta upp gårdshusen på Korpen 4 och flytta ett av husen i kv Björnen till det obebyggda hörnet mot N Ringgatan.

Att flytta hus har historiskt sett varit mycket vanligt, till exempel när E20 byggdes genom stan flyttades ett antal byggnader åt sidan. Ett mycket underskattat sätt att rädda byggnader från rivning och ett bra alternativ till nybyggnad, lite annat tänk bara.
Måns tyckte idén var bra, men inget för kommunen, köp fastigheten och gör det själv föreslog han, och så blev det.

Av Byggfast fick jag löfte om att ta hand om det ena timmerhuset, med villkoret att det skulle var borta inom tre månader, problemet var bara att jag ägde inte fastigheten dit jag ville flytta det. Det var bara att chansa, jag fick kontakt med en husflyttningsfirma och vi bestämde att genomföra flytten i två etapper och tillfälligt ställa upp huset på ett grönområde i närheten.
Där blev det stående ett helt år, i väntan på köp och bygglov.

valter6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Hus på väg 1988.

Då huset var för brett att transportera på N Ringgatan delade vi det på mitten och trodde att allt var frid och fröjd.
Då träden i allén inte varit hamlade på länge var grenverket yvigare och gatan trängre än vi bedömt. Efter att dåvarande stadsträdgårdsmästaren tillfälligt stoppat transporten, fick vi hjälp med att såga bort några grenar, och vi lyckades komma fram med minsta möjliga marginal.

För att inte störa trafiken, påbörjades transporten som tog ungefär två timmar kl fem på morronen. Någon dag senare kom en kvinna, som bodde en trappa upp lite längre bort på N Ringgatan och berättade att hon vaknat av ljud hon inte kände igen, fick en smärre chock när hon tittade ut och såg ett hustak en halvmeter från köksfönstret med en man på som sågade i trädet mittemot.

valter7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Husdelarna på plats!

När den invändiga upprustningen gjordes hittade vi en pappskiva uppspikat under ”spänntaket” där det stod: ”detta hus flyttades från Lund i Bälinge 1898”!
När timmerväggarna frilades på insidan kunde man tydligt se att huset tidigare varit mycket lägre, kanske 100 år gammalt då det flyttades första gången. Tala om återbruk!

valter8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Korpen 4 några år senare.

Lite mer fakta om Korpen 4:
På hörnet Norra Ringgatan Färgaregatan odlades det tobak under Alströmers tid.

Längst bort, huvudbyggnaden mot Drottninggatan, magasinet framför den som i dag inrymmer Glantz arkitektstudio, byggdes omkring 1880 som stall och magasin, tjänstgjorde som bilverkstad på 1920-talet, och på 30- och 40-talen tillverkades där flaggstångskulor i plåt för export innan det blev Hjost maskiner och verktyg på 50-70-talen.

Gårdshuset innanför byggdes i början av 1800-talet som bostad med jordgolv, förvandlades en bit in på 1900-talet till smedja, i dag studio Ketchup. Båda byggnaderna som hade passerat bäst före-datum, genomgick en omfattande upprustning i mitten av 90-talet.

valter3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Gårdshuset byggdes efter gammal modell.